Et jordvarmeanlæg har en kompressor, som oftest har mere end 1 kg kølemiddel på. Dette gør, at anlægget ligeledes er omfattet af lovkravet om et årligt eftersyn. Desuden skal der tages højde for den tilladelse man har fået tildelt af kommunen ved installation af jordvarmeanlæg og deres lovkrav på området.

Et serviceeftersyn af et jordvarmeanlæg indbefatter kontrol af korrekt mængde bregne og kølemiddel i anlægget. Dette er væsentligt, således anlægget kan køre optimalt og fejlfrit. Ydermere bliver anlægget efterset for evt. utætheder og kontrol af vandpumper/cirkulationspumper foretages.

PRIS FRA 1.250,- incl. moms og kørsel.

Ønsker du installation af et nyt jordvarmeanlæg, kontakt os for ydeligere information.